Soon Design har gått for NX software!

Valget falt på NX  (http://www.summit.no/nor/Produkter/NX), da funksjonaliteten mot komplekse modelleringsoppdrag er mulig i dette softwaret. Kollega og Engineer; Harald Vestøl har i tillegg analysemodulen som kan foreta FEM analyser osv. slik at design og engineering kan utføres enda mer rasjonelt enn før…