Fra idé til ferdig produkt

Planlegging

Vi setter mål for prosjektet og identifiserer produktet, markedet og sluttbrukeren.

Utvikling

Vi utforsker estetikk, ergonomi, funksjonalitet og produksjonsmuligheter. Lager prototyper, tester og evaluerer design og finner primærkostnadder. 

Produksjon

Tegner og følger opp verktøy til utvikling og emballasje. Lager markedsmateriell, instruksjoner og produktidentitet. 

SoonDesign

Soon Design er et lite foretak i Son (Vestby)  som hjelper både små og store selskaper fra idefase til sluttprodukt. Bedriften har siden 2011 utviklet mange varierende produkter i forskjellige markedssegmenter og opparbeidet seg sterke industrielle forbindelser både i Norge og utlandet. 
​Vår kompetanse spenner fra industriell design, maskin- og programvareteknikk til strategisk innovasjonsledelse.

Vi jobber hardt for å imøtekomme behov for strategisk konsistente, virkelig innovative og kommersielt levedyktige produkter.

Telefon

986 86 939

E-post

Atle@soondesign.no

Åpningstider

08-16: Man – fred

Adresse

Slettaveien 18, Son